Thursday, August 11, 2022

Apa itu politik?

Proses oleh sekumpulan orang membuat keputusan bersama didefinasikan sebagai politik. Istilah ini pada amnya diguna pakai kepada seni atau ilmu mentadbir kerajaan atau menguruskan negeri. Ia juga merujuk kepada perilaku kerajaan awam (civil government). Walau bagaimanapun, politik juga merujuk kepada interaksi yang melibatkan kumpulan-kumpulan bukan politik di dalam perebutan kuasa dan hak yang meliputi badan –badan koprat, akedemik dan keagamaan hatta perhubungan suami isteri dan anak-anak, ada juga politik. Dari segi istilah, perkataan politik berasal daripada bahasa Greek πολιτικός, yang membawa makna “berkenaan rakyat”. 

Tetapi, bagi orang awam, politik membawa makna yang lain. Rata-rata rakyat Malaysia, tidak gemar akan berpolitik kerana ianya bertentangan dengan adat dan budaya orang-orang Melayu, Cina dan India yang mementingkan adat bersopan-santun. Politik bagi orang awam bermakna, perbalahan oleh dua atau lebih pihak berkenaan dengan perkara-perkara bersabit parti-parti politik atau berkenaan isu-isu semasa yang di paparkan dalam surat khabar atau di media sosial. Masaalah bermula apabila golongan yang tidak faham apa itu politik berhujah berkenaan politik. 

Salam Sejahtera